Historie

Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA blev etableret i 1993 af Erik Mannik Sørensen og Ulrik Storm.

 

Vi arbejder engageret med arkitektur og bygningskultur, hvor de funktionelle og brugsmæssige kvaliteter vægtes højt. Tegnestuen er i besiddelse af dokumenteret viden og erfaring indenfor en bred vifte af byggeopgaver. Det gælder ny- og ombygningsopgaver for såvel offentlige som private bygherrer og omfatter hele rådgivningsspektret. Vores viden og erfaring dækker bredt; Boligbyggeri, kontor- og erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri samt renovering og byfornyelse. Desuden beskæftiger vi os med bebyggelsesplanlægning og har deltaget i mange indbudte konkurrencer.

 

I et marked i hastig forvandling søger vi til stadighed at indgå nye samarbejdsformer med byggeriets parter, for at tilpasse vores ydelser til de aktuelle behov og dermed aktivt at fastholde en høj kvalitet i byggeriet. Igennem nytænkning kombineret med økonomisk ansvarlighed vil vi udvikle og optimere det kvalitative potentiale i de aktuelle byggeopgaver. Tegnestuens ambition er at realisere høj kvalitet på alle niveauer i byggeprocessen og det færdige byggeri.

 
Til forside